پوس باتلاقی

تیرچتریان-باتلاقها-تابستان-پایا

لاتین   :      

         Imperatoria ostruthium

فرانسه :        

                           Imperatoire

موارد استعمال:

تحریک کننده ،دافع باشکم و معرق است.

برای مقابله با آب آوردگی ،دل دردها،ناراحتیهای مجرای ادراری موثر است.بلغم معده و ریه ها را پاک می کند .اثر خوبی در درمان بعضی انواع تنگی نفس و تبهای نوبه ای دارد.

استفاده مداوم از این گیاه از احتقان مغزی پیشگیری می کند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

ساقه زیر زمینی معروف به ریشه پوس باتلاقی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط