پونه کوهی

تیره لبدیسان –جنگلها و مراتع-تابستان –پایا

لاتین    :   

                   Origanum majorana

فرانسه :           

                                   Origan

 

موارد استعمال:

نیرو بخش ،دافع باد شکم،تشنج زدا،کم کننده میل جنسی،تسکین دهنده دردهای عادت ماهانه است و بدون کم کردن جریان عادی خونریزی ،عادت ماهانه را متعادل و منظم می کند.

مصرف آن بر ای رفع سوء هضم بسیار موثر است.به صورت دارو از آن کم استفاده شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

سرشاخه های گلدار

درباره نویسنده

مطالب مرتبط