کاسنی و شاتره

کاسنی و شاتره

تقویت اعصاب،آرامبخش،ضدیرقان،تب بر،ادرارآور،تقویت لثه ،امراض رماتیسمی و دردمفاصل را از بین می برد

یک استکان صبح ناشتا

 

 

جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط