کیالک

کیالک

مفید جهت بیماری های قلبی ،تنظیم تپش قلب و ضربان آن،بازکننده انسدادعروق،جلوگیری از سخت شدن رگ ها،صفرابر

قبل از غذا یک استکان مصرف شود

 

جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط