کیالک

مفید جهت بیماری های قلبی ،تنظیم تپش قلب و ضربان آن،بازکننده انسدادعروق،جلوگیری از سخت شدن رگ ها،صفرابر

قبل از غذا یک استکان مصرف شود

 

جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

Comments are closed.