گیاهان و جوش های مزاحم

ترکیبات روش گیاهی درمان جوش های مزاحم :

  1. گل و برگ بابا آدم – یک مشت.

  2. ریشه و گل ختمی – یک مشت.

  3. گل و برگ مریم گلی – یک مشت.

روش تهیه درمان گیاهی جوش های مزاحم :

کمپرس گرم خیسانده ی این گیاهان را باید روی جوش صورت گرفت و دست ها و پاها را با آن حمام داد. درمورد جوش صورت وقتی پزشک معالج علت آن را کشف کرد با توجه به نوع آن : کبدی، معدی، روده ای، عصبی از معالجه های دیگر پیروی کنید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط