گیاه داروئی برای کمپرس صورت

گیاه داروئی برای کمپرس صورت

زنجبیل:

گیاه داروئی برای کمپرس صورت
گیاه داروئی برای کمپرس صورت

ریشه گیاه را در پائیز بدست و ان را از طول بدست اورید و ان را از طول جدا کنید و در سایه خشک کنید ریشه حاویماده اینولین و روغنهای عطری .اسید الانت .کامفر.ازولین و موم صمغ است.
ریشه را ریز کرده در ظرفی روی شعله گاز ولی ضعیف به مدت بیست دقیقه جوشانده بعدا از صافی عبور داده و پوست صورت را کمپرس کنید.این گیاه برای پوست لکه دار مفید است.

گیاه ارنیکا:

گیاه داروئی برای کمپرس صورت
گیاه داروئی برای کمپرس صورت

گل ارنیکا و برگ گیاه در حال گل دهی دارای ارنیسین.روغن های عطری .اسید تانن..صمغ.اسید چرب.اینولین.اسید گالوس.اسید فرمیاک و موم میباشد.بخور این گیاه باعث تاثیر این موتد بر روی پوست لکه دار و با ظاهر زننده شده و برای رفع انها بسیار مفید است.

بردق الصحرا:

یا فندوق جادوگر که دارای شکوفه های زرد در پائیز است در برگها و پوست درخت.مواد تانن.موم و صمغ.چربی و روغن عطری شدید وجود دادرد.از معروفترین گیاهان داروئی در زیبایی پوست است.از برگهای این گیاه می توان به عنوان بخور و دم کرده استفاده کرد.

پاخری:

گیاه داروئی برای کمپرس صورت
گیاه داروئی برای کمپرس صورت

دارای لعاب .روغن عطری .پتاس .سدیم.کلسیم.منیزیم و گوگرد می باشد.این گیاه در تنظیم بهداشت پوست چرب.برطرف کردن رنگ کک و مک و برای پوست در حال التهاب و چرکی موثر می باشد.بخور این گیاه هفته ای سه بار انجام دهید.

علف چای:

گیاه داروئی برای کمپرس صورت
گیاه داروئی برای کمپرس صورت

گل و برگهای در حال گل دارای مواد فراوانی از جمله مواد .تلخه.مواد تانن.انواع قندها .صمغ پروتئین.انواع اسیدهای الی است و استئارین میباشد.
این گیاه به صورت بخور و کمپرس خاصیت پاک کنندگی .روشن کردن و تر و تازه کردن رنگ پوست را دارد.ضد چربی زیاد پوست میباشد.با کمپرس علف چای پوست هائی که تمایل به جوش چرکی دارند جلوگیری و بهبود میابد

درباره نویسنده

مطالب مرتبط