آقطی سیاه

 

تیره آقطی ها جنگل –تابستان –پایا

 

لاتینی:                                           Sambucus nigra                  

فرانسه :                                   Sureau noir,sureau 

       

موارد استعمال :گلهای خشک گیاه عرق آورند و آنها را در شروع سرما خوردگی و آنژین ها استعمال می کنند.

برای تشدید دفع عرق از راه پوست و در بیماریهای سُرخک و مَخملک برای مقابله با لرزهای تب توصیه می شود.

استعمال خارجی : صورت دَم کرده برای معالجه التهاب و تورم پوست،تاول و باد سرخ به کار می رود.

پوست دوم درخت به صورت جوشانده برای معالجه آب آوردگی مصرف می شود.ریشه گیاه مُدر خوبی است ودر بیماریهایی چون آب آوردگی ،احساس درد هنگام دفع ادرار یا کمبود دفع آن استعمال می شود. برگها دارای خاصیت تصفیه کنندگی خون ومختصری عرق آورند.شیرتازه برگها در استعمال خارجی برای معا لجه بواسیربکار می رود.

به علت دارا بودن مقدار زیادی نیترات پتاسیم نقش مُدر است.آلکالوئید آن ،به نام سامبوسین ،نقش مهمی به عنوان دفع کننده آب بدن و نیرو بخش قلب دارد.

همه قسمتهای گیاه مُدر و ضد رُماتیسم است.گلها دارای روغن معطر،لعاب ،ترکیبات ازُت است.شربت تهیه شده از میوه های آقطی سیاه،مُلین ،تصفیه کننده و تسکین دهنده درد و اعصاب است.

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط