اَگیر

 

تیرۀ گل شیپوری –نیزارها-پایا

لاتینی : 

                               Acorus calamus

فرانسه: 

               Acore odorant,acore vrai

موارد استعمال :

۱)اشتها آور،مقوی معده،دافع بادشکم است ودر ضعف مجرای گوارشی ،تهوع ،سوهضم به کار می رود.

۲)تب بر است و برای تبهای نوبه ای(مالاریا-مالت)مفید است.

۳)مُدر،تصفیه کننده خون و پاک کننده است،برای حساسیتهای مجرای ادرار،قطع ادرار یا شاشبند ،نقرس،درد مفاصل نافع است .

۴)داروی مخصوص بیماریهای استخوان است،در تمام بیماریهای استخوان همراه با درد و چرک (از نوع سَلعه یا سفلیس) سودمند است.

برای درمان از جوشانده گیاه ودر استعمال خارجی به صورت پانسمان آغشته به جوشاندۀ غلیظ یامایع رنگین استفاده می شود.

استعمال خارجی :

استحمام در آب توام با جوشانده غلیظ یا مایع رنگین گیاه برای درمان کودکان مبتلا به راشیتیسم توصیه می شود.این استحمام در مورد بیماریهای پوستی نیز بسیار موثراست.

قسمتهای قابل استفادۀ گیاه: 

ساقۀ زیرزمینی گیاه معروف به ریشۀ اگیر

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط