پیاز

 پیاز

تیره سوسن –محل کشت-بهار

لاتین    :                          Allium cepa

فرانسه :                                   Oignon

موارد استعمال :مدر بسیار قوی،ضد عفونی کننده و تحلیل برنده مواد در بدن است.

معالجه باپیاز در موارد بند آمدن ادرار(خصوصا ادرار کلر دار)،باد مفاصل و آب آوردگی ،سنگ کلیه و کیسه صفرا بسیار موثر است .

استعمال خارجی:برای درمان دملها ،ورم سرمازدگی ،زخمهای چرکی،دردهای مفاصل،در بیماریهای تورم مفاصل و رماتیسم توصیه می شود.

یک پیاز رنده شده پارچه لطیف (باند) بگذارید و آن را مدتی روی موضع قرار دهید.

مصرف آن به صورت خام (یا آب غلیظ آ ن به مقدار کم)از نظر درمانی بسیار موثر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه :پیاز گیاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط