تمشک جنگلی

تمشک جنگلی

تیره گل سرخیان –جنگلهای مرطوب-بهار

لاتین  :                       Rubus idaeus

فرانسه:                        Framboisier

موارد استعمال:دارای همان خواص ذکر شده برای توت فرنگی با اثر معرق بیشتر است.

نوشیدن مخلوط زیر،به جای چای معمولی ،توصیه می شود:برگ توت فرنگی ،تمشک جنگلی ،تمشک معمولی ،بادرنجبویه،آسپرول و زیرفون به مقدار مساوی.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:گلها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط