خرگوشک(گل ماهور)

خرگوشک(گل ماهور)

تیره میمونیان-تابستان-دوساله

لاتین :                                      Verbascum Thapsus

فرانسه: Herbe a bonhomme, molene,bouillon blance

موارد استعمال:نرم کننده، آرام کننده وتصفیه کننده و مخصوصاسودمند برای بیماریهای سینه است.

استعمال داخلی:برای جدا کردن کرکها و پرچمهای گل، که باعث حساسیت می شوند،دم کرده رااز پارچه تمیز بگذارنید و بعد مصرف کنید.

استعمال خارجی: جوشانده برگها برای شستشوی بیمار مبتلابه اسهال یا اسهال خونی و نیز برای شستشوی سوختگیها و سودا به کار می روند. به صورت مرهم ، آن را برروی دملها عفونی و غده های ملتهب چربی و بواسیرمی گذراند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه :گلها(برای استعمال داخلی) و برگها (برای استعمال خارجی)

درباره نویسنده

مطالب مرتبط