دارچین

تیره غاریها-مناطق گرم و مرطوب

لاتین   :    

      Cinnamomum zeylanicum

فرانسه:       

                                  Cannelle

موارد استعمال:

مقوی و تحریک کننده،ضدعفونی کننده و قابض و مختصری زیاد کننده تمایل جنسی است. ضربان قلب و نفس را تند می کند.

در موارد اسهال ،سوء هضم،خونریزی رحم (خارج از دوره عادت ماهانه)،خونریزی از راه دهان ،کم کاری مجاری گوارشی موثر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

پوست درخت

درباره نویسنده

مطالب مرتبط