ذرت(بلال)

ذرت(بلال)

تیره گندمیان –محل کشت-تابستان

لاتین     :                      Zea mais

فرانسه   :     Ble de turqie,mais

موارد استعمال :مدر بسیارخوبی است(بدون ایجاد حساسیت)

برای رفع التهابات مثانه،تورم و چرک و سنگ کلیه ،باد مفاصل،آب آوردگی ،کم کاری کبد و کیسه صفرا به کار می رود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:کلاله گلها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط