رازک

تیره شاهدانه –تابستان-پایا

لاتین   :       

                      Humulus lupulus

فرانسه :  

             Vigne du nord,houbolon

موارد استعمال:

نیرو بخش و مقوی معده است و در مداوای بی اشتهایی،آب آوردگی و ضعف زیاد توصیه می شود.

تصفیه کننده خون ،آرام کننده دستگاه عصبی و خواب آور است.

در تشنجهای روده،سنگ کلیه و کیسه صفرا،بادمفاصل و رماتیسم ،همچنین برای تسکین درد در دوره عادت ماهانه موثر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

گلهای ماده

درباره نویسنده

مطالب مرتبط