ریواس

ریواس

تیره ریواسیان-بهار-پایا

لاتین  :          Rheum palmatum

فرانسه:                          Rhubarb

 

موارداستعمال:نوعی از آن که در داروسازی مصرف می شود در کشورهای غربی به ریواس چین معروف است.ساقه زیرزمینی آن حجیم و به رنگ زرد مایل به قهوه ای یا نارنجی است.در اندازه کم محرک هضم و ملین است.در اندازه زیاد،نیروبخش و مسهل قوی است و در یبوستهای مزمن ناشی از کم کاری غده های گوارشی به کار می رود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:ریشه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط