زربین (نوعی سرو)

تیره سروها-جنگلها-پایا

لاتین    :    

        Cupressus sempervirens

فرانسه :   

                                        Cypress

موارد استفاده :

میوه درخت دارای مواد تانن دار است و اثر قابض ملایم و صدالتهاب دارد.منقبض کننده رگها ست و در اسهال و خونریزی به کار می رود.

عصاره تهیه شده ازچوب و برگهای درخت به صورت بخور برای تسکین سرماخوردگی و سرفه های پی درپی و سیاه سرفه و همه بیماریهای مسری بسیار موثر است.

جوشانده قوی آن عرق پا را رفع و آن را خوشبو می کند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

برگها و دانه ها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط