دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

زیرفون (نمدارجنگلی)

زیرفون (نمدارجنگلی)

تیره نمداران جنگل-تابستان-پایا

لاتین :

               Tilia sylvestris

فرانسه:  

                          Tilleul

موارد استفاده:

معرق ،تشنج زدا،مسکن است.

برای ناراحتیهای عصبی ،هیستری ،مالیخولیا،دردناحیه قلب،میگرن ،تشنج،بیخوابی،هیجانزدگی و حساسیت بیش از حد ، تشنگی ناشی از تب توصیه می شود.همچنین این دارو رقیق کننده خون و منبسط کننده خون و منبسط کننده رگهاست.

اخیرا از اثر درمانی آن برای باد مفاصل و رماتیسم یاد شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

گلها

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط