آبله مرغان

نوعی بیماری

  • آسپرولای معطر

      تیره روناسیان-بهار -پایا   لاتینی:                         Asperula odorata                     فر ...

      تیره روناسیان-بهار -پایا   لاتینی:                         Asperula odorata                     فرانسه :                    Belle etoile,asperul                  موارد استعمال : دارای خواص سه گ ...

    بیشتر بخوانید