آرامبخش
 • معجون اعصاب

  معجون اعصاب آرامبخش،ضد استرس و اضطراب قبل از هر غذا یک استکان     جهت تهیه با فروشگاه ماتماس بگ ...

  معجون اعصاب آرامبخش،ضد استرس و اضطراب قبل از هر غذا یک استکان     جهت تهیه با فروشگاه ماتماس بگیرید ...

  بیشتر بخوانید
 • گل شقایق

  گل شقایق خواب آور ،مسکن قوی،درمان سرفه کهنه،آرامبخش یک استکان صبح ناشتا   جهت تهیه با فروشگاه ما تما ...

  گل شقایق خواب آور ،مسکن قوی،درمان سرفه کهنه،آرامبخش یک استکان صبح ناشتا   جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید ...

  بیشتر بخوانید
 • گاوزبان

  گاوزبان آرام بخش،نرم کننده،معرق،ادرارآور،دفع کننده،معرق،دفع کننده کلرورها،تصفیه کننده خون،رفع التهاب و ور ...

  گاوزبان آرام بخش،نرم کننده،معرق،ادرارآور،دفع کننده،معرق،دفع کننده کلرورها،تصفیه کننده خون،رفع التهاب و ورم کلیه قبل از غذا یک استکان مصرف شود     جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید ...

  بیشتر بخوانید
 • کاسنی و شاتره

  کاسنی و شاتره تقویت اعصاب،آرامبخش،ضدیرقان،تب بر،ادرارآور،تقویت لثه ،امراض رماتیسمی و دردمفاصل را از بین م ...

  کاسنی و شاتره تقویت اعصاب،آرامبخش،ضدیرقان،تب بر،ادرارآور،تقویت لثه ،امراض رماتیسمی و دردمفاصل را از بین می برد یک استکان صبح ناشتا     جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید ...

  بیشتر بخوانید
 • کرفس

  کرفس درمان رماتیسم،لاغرکننده،مدر،بازکننده عروق،مسکن اعصاب،آرامبخش،کمک در رفع سنگ های ادراری یک فنجان در ی ...

  کرفس درمان رماتیسم،لاغرکننده،مدر،بازکننده عروق،مسکن اعصاب،آرامبخش،کمک در رفع سنگ های ادراری یک فنجان در یک لیوان آب سرد     جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید ...

  بیشتر بخوانید
 • طارونه

  طارونه  تقویت اعصاب ،آرامبخش،امراض روماتیسمی و دردمفاصل را از بین می برد،محرک و نیرودهنده قوای جنسی قبل ا ...

  طارونه  تقویت اعصاب ،آرامبخش،امراض روماتیسمی و دردمفاصل را از بین می برد،محرک و نیرودهنده قوای جنسی قبل از غذا یک استکان مصرف شود   جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید ...

  بیشتر بخوانید
 • سنبل الطیب

  سنبل الطیب محرک قلب و اعصاب،آرامبخش،رفع نگرانی،دلهره و ترس،ضد هیستری،مسکن سردردهای میگرنی ،کم کردن ادرارم ...

  سنبل الطیب محرک قلب و اعصاب،آرامبخش،رفع نگرانی،دلهره و ترس،ضد هیستری،مسکن سردردهای میگرنی ،کم کردن ادرارمبتلایان به قند به صورت شربت یا روزی سه فنجان بعد از غذا میل شود   جهت تهیه بافروشگاه ما تم ...

  بیشتر بخوانید
 • چهل گیاه

  چهل گیاه تقویت معده،رفع ترشی معده،رافع دل دردهای ناشی از سردی مزاج و دل پیچه،تقویت قلب و اعصاب،آرامبخش،هض ...

  چهل گیاه تقویت معده،رفع ترشی معده،رافع دل دردهای ناشی از سردی مزاج و دل پیچه،تقویت قلب و اعصاب،آرامبخش،هضم غذا را آسان میکند     جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید ...

  بیشتر بخوانید
 • بید،کاسنی

  بید،کاسنی آرامبخش،تقویت معده،تقویت قلب،تب بر،تصفیه خون،ضدتشنج،صفرابر،تقویت پوست،تقویت کبد یک استکان صبح ن ...

  بید،کاسنی آرامبخش،تقویت معده،تقویت قلب،تب بر،تصفیه خون،ضدتشنج،صفرابر،تقویت پوست،تقویت کبد یک استکان صبح ناشتا   جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید ...

  بیشتر بخوانید
 • بید

  بید تقویت معده،آرامبخش،تقویت قلب،ضدتشنج،تب بر،تسکین دهنده دردهای تناسلی قبل از غذا نصف لیوان مصرف شود جهت ...

  بید تقویت معده،آرامبخش،تقویت قلب،ضدتشنج،تب بر،تسکین دهنده دردهای تناسلی قبل از غذا نصف لیوان مصرف شود جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید ...

  بیشتر بخوانید