آرام کننده
  • خرگوشک(گل ماهور)

    خرگوشک(گل ماهور) تیره میمونیان-تابستان-دوساله لاتین :                                      Verbascum Thap ...

    خرگوشک(گل ماهور) تیره میمونیان-تابستان-دوساله لاتین :                                      Verbascum Thapsus فرانسه: Herbe a bonhomme, molene,bouillon blance موارد استعمال:نرم کننده، آرام کننده وتصفیه ...

    بیشتر بخوانید