آسکاریس

نوعی کرم

  • اَفسَنتین

      تیرۀ مرکبان-کوهها –تابستان و پاییز-پایا   لاتینی  :                            Artemisia abinthium ...

      تیرۀ مرکبان-کوهها –تابستان و پاییز-پایا   لاتینی  :                            Artemisia abinthium فرانسه :                         Herbe amere,absinthe موارد استعمال: 1)به صورت نوشابه اشتهاآور ...

    بیشتر بخوانید