آشفتگی

بهم ریختگی

  • بادرَنجبویه

     تیره لبدیسان- محل کشت –تابستان-پایا   لاتینی:                                      Melissa offiicci ...

     تیره لبدیسان- محل کشت –تابستان-پایا   لاتینی:                                      Melissa offiiccinalis فرانسه:     Herbe de citron, the de france ,melisse        موارداستعمال : تحریک کنندۀ قلب ...

    بیشتر بخوانید