آفتاب سوختگی
  • کرم ضد آفتاب گیاهی

    التهاب پوستی ناشی از آفتاب زیاد در کشور ما آفتاب چندین ماه می تابد، گرچه آفتاب سلامتی بخش است اما تابش اض ...

    التهاب پوستی ناشی از آفتاب زیاد در کشور ما آفتاب چندین ماه می تابد، گرچه آفتاب سلامتی بخش است اما تابش اضافی آن برای کسانی که کار در فضای آزاد دارند مضر بوده و باعث آفتاب سوختگی پوست می شود. معمولا آف ...

    بیشتر بخوانید