بنفشه سه رنگ

 تیره بنفشگان –بهار و بخشی از تابستان-یکساله و چندساله   لاتینی:                                                 Viola tricolor فرانسه :                 Violette tricolor,pensee sauvage   موارد استعمال : تصفیه کننده خون،ضد احتقاق،مسکن و نیرو بخش … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

بتونیکا

تیرۀ لبدیسان   لاتینی:                            GBetonica officinalis فرانسه:                     Betoine pourpre,betoine   موارد استعمال : مقوی و پاک کننده است،در ناراحتیهای ناشی از التهاب و احتقاق،سیاه … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

اَنجِبار

  تیرۀ ریواسیان –بهار – پایا   لاتینی :                                Polygonum bistorta فرانسه:                     Langue de boeuf,bistorte   موارد استعمال : قابض است ۱۵-۲۰ درصد تانن دارد، با این حال هیچ گونه ناراحتی برای دستگاه گوارشی ایجاد نمی … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید