دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

احتقاق

 • بنفشه سه رنگ

   تیره بنفشگان –بهار و بخشی از تابستان-یکساله و چندساله   لاتینی:                                     ...

   تیره بنفشگان –بهار و بخشی از تابستان-یکساله و چندساله   لاتینی:                                                 Viola tricolor فرانسه :                 Violette tricolor,pensee sauvage   مو ...

  بیشتر بخوانید
 • بتونیکا

  تیرۀ لبدیسان   لاتینی:                            GBetonica officinalis فرانسه:                     ...

  تیرۀ لبدیسان   لاتینی:                            GBetonica officinalis فرانسه:                     Betoine pourpre,betoine   موارد استعمال : مقوی و پاک کننده است،در ناراحتیهای ناشی از التهاب و ا ...

  بیشتر بخوانید
 • اَنجِبار

    تیرۀ ریواسیان –بهار – پایا   لاتینی :                                Polygonum bistorta فرانسه:    ...

    تیرۀ ریواسیان –بهار – پایا   لاتینی :                                Polygonum bistorta فرانسه:                     Langue de boeuf,bistorte   موارد استعمال : قابض است 15-20 درصد تانن دارد، با ...

  بیشتر بخوانید