اکسیرسلامتی
 • زبان گنجشک

  تیره زیتون-بهار –پایا لاتین   :                   Fraxinus excelsior فرانسه:                              ...

  تیره زیتون-بهار –پایا لاتین   :                   Fraxinus excelsior فرانسه:                                          Frene موارد استفاده : مدر ،درمان کننده بسیار موثر برای بیماریهای نقرس،رماتیسم و بی ...

  بیشتر بخوانید
 • ریواس

  ریواس تیره ریواسیان-بهار-پایا لاتین  :          Rheum palmatum فرانسه:                          Rhubarb   ...

  ریواس تیره ریواسیان-بهار-پایا لاتین  :          Rheum palmatum فرانسه:                          Rhubarb   موارداستعمال:نوعی از آن که در داروسازی مصرف می شود در کشورهای غربی به ریواس چین معروف است.ساقه ...

  بیشتر بخوانید
 • ریحان تخم شربتی

  تیره لبدیسان لاتین  :                      Ocimum basilicum فرانسه:                 Herbe royale,basilica ...

  تیره لبدیسان لاتین  :                      Ocimum basilicum فرانسه:                 Herbe royale,basilica موارد استعمال: ضد تشنج،محرک و مقوی معده است. در موارد هضم مشکل،نفخ ،دل درد،سر فه،ضعف ،سیاه سرف ...

  بیشتر بخوانید
 • رازیانه

  تیره چتریان-تابستان-پایا لاتین   :               Foeniculum vulgare فرانسه:                               ...

  تیره چتریان-تابستان-پایا لاتین   :               Foeniculum vulgare فرانسه:                                      Fenouil موارد استعمال: رازیانه،آنیسون که حالت خستگی ایجاد می کند،اثر محرک دارداما در دی ...

  بیشتر بخوانید
 • رازک

  تیره شاهدانه –تابستان-پایا لاتین   :                              Humulus lupulus فرانسه :                ...

  تیره شاهدانه –تابستان-پایا لاتین   :                              Humulus lupulus فرانسه :                Vigne du nord,houbolon موارد استعمال: نیرو بخش و مقوی معده است و در مداوای بی اشتهایی،آب آوردگ ...

  بیشتر بخوانید
 • دم اسب دشتی

  تیره دم اسبیان –خاک مرغوب ومرطوبر-بهار –پایا لاتین    :                     Epuisetum arvence فرانسه :    ...

  تیره دم اسبیان –خاک مرغوب ومرطوبر-بهار –پایا لاتین    :                     Epuisetum arvence فرانسه :                 Queue de cheval prele موارد استعمال: مدر قوی و یکی از بهترین داروها برای مقابله ب ...

  بیشتر بخوانید
 • ختمی طبی

  تیره پنیرکیان-مزارع-تابستان-پایا لاتین :                             Althaea officinalis فرانسه:          ...

  تیره پنیرکیان-مزارع-تابستان-پایا لاتین :                             Althaea officinalis فرانسه:                                          Guimauve موارد استعمال: نرم کننده و مسکن مجاری تنفسی است. در ت ...

  بیشتر بخوانید
 • حرف سفید

  تیره لبدیسان-بهار-پایا لاتین  :                                   Lamium album فرانسه:                    ...

  تیره لبدیسان-بهار-پایا لاتین  :                                   Lamium album فرانسه:                                   Ortie blanche,lamier blanc   موارد استعمال: دارویی است نیروبخش،قابض و منقبض کنن ...

  بیشتر بخوانید
 • تمشک سیاه

  تیره گل سرخیان –دره ها-جنگلهای پرآب-بهار-پایا لاتین  :                                       Rubus frutic ...

  تیره گل سرخیان –دره ها-جنگلهای پرآب-بهار-پایا لاتین  :                                       Rubus fruticosus فرانسه:                Murier sauvage,ronce sauvage موارد استعمال: قابض،نیروبخش ،ضد التهاب ...

  بیشتر بخوانید
 • تمشک جنگلی

  تمشک جنگلی تیره گل سرخیان –جنگلهای مرطوب-بهار لاتین  :                       Rubus idaeus فرانسه:         ...

  تمشک جنگلی تیره گل سرخیان –جنگلهای مرطوب-بهار لاتین  :                       Rubus idaeus فرانسه:                        Framboisier موارد استعمال:دارای همان خواص ذکر شده برای توت فرنگی با اثر معرق بی ...

  بیشتر بخوانید