بیدمشک

بیدمشک تیره بید-محل کشت –بهار لاتینی:                                                  Salix alba فرانسه:                  Saule cormmun, saule blanc   موارداستعمال: تب برقوی،نیروبخش و عرق آوراست.خاصیت اصلی آن این است که … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید