تورم
 • ذرت(بلال)

  ذرت(بلال) تیره گندمیان –محل کشت-تابستان لاتین     :                      Zea mais فرانسه   :     Ble de t ...

  ذرت(بلال) تیره گندمیان –محل کشت-تابستان لاتین     :                      Zea mais فرانسه   :     Ble de turqie,mais موارد استعمال :مدر بسیارخوبی است(بدون ایجاد حساسیت) برای رفع التهابات مثانه،تورم و چ ...

  بیشتر بخوانید
 • ختمی طبی

  تیره پنیرکیان-مزارع-تابستان-پایا لاتین :                             Althaea officinalis فرانسه:          ...

  تیره پنیرکیان-مزارع-تابستان-پایا لاتین :                             Althaea officinalis فرانسه:                                          Guimauve موارد استعمال: نرم کننده و مسکن مجاری تنفسی است. در ت ...

  بیشتر بخوانید
 • پای شیر رسمی

  تیره گل سرخیان –بهار-پایا لاتین   :                                Alchimella vulgaris فرانسه:            ...

  تیره گل سرخیان –بهار-پایا لاتین   :                                Alchimella vulgaris فرانسه:                         Pied de lion,alchimelle   موارد استعمال : قابض برای اسهال ،داروی بسیار خوبی برای ...

  بیشتر بخوانید
 • پای خر(فرفره)

  تیره مرکبان –باتلاقها-باغها-تابستان-پایا لاتینی :                           Tussilago farfara فرانسه:     ...

  تیره مرکبان –باتلاقها-باغها-تابستان-پایا لاتینی :                           Tussilago farfara فرانسه:                          Pas d ane,tussila   موارداستعمال: مسکن،داروی بیماریهای سینه،مسکن مجاری تن ...

  بیشتر بخوانید
 • اِستلاریای متوسط

  تیره قَرَنفلیان   لاتینی :                                             Stellaria  media  فرانسه:    ...

  تیره قَرَنفلیان   لاتینی :                                             Stellaria  media  فرانسه:       Mouron  des oiseaux,mouron blanc  موارد استعمال: به عنوان تحلیل برنده،مُدر،قابض،تسکین دهنده ...

  بیشتر بخوانید