زیرفون (نمدارجنگلی)

زیرفون (نمدارجنگلی) تیره نمداران جنگل-تابستان-پایا لاتین :                Tilia sylvestris فرانسه:                             Tilleul موارد استفاده: معرق ،تشنج زدا،مسکن است. برای ناراحتیهای عصبی ،هیستری ،مالیخولیا،دردناحیه قلب،میگرن ،تشنج،بیخوابی،هیجانزدگی و حساسیت بیش از حد ، تشنگی ناشی از تب توصیه می شود.همچنین این … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

زبان گنجشک

تیره زیتون–بهار –پایا لاتین   :                   Fraxinus excelsior فرانسه:                                          Frene موارد استفاده : مدر ،درمان کننده بسیار موثر برای بیماریهای نقرس،رماتیسم و بیماریهای پوستی،دل دردهای ناشی از ورم کلیه،سنگ مثانه و آب آوردگی است. قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

دم اسب دشتی

تیره دم اسبیان –خاک مرغوب ومرطوبر-بهار –پایا لاتین    :                     Epuisetum arvence فرانسه :                 Queue de cheval prele موارد استعمال: مدر قوی و یکی از بهترین داروها برای مقابله با دردهای کلیه و مثانه دربیماریهای تورم مثانه ، … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

جعفری خوراکی

تیره چتریان-محل کشت –بهار-پایا لاتین   :       Petroselinum sativum فرانسه:                                       ersil موارد استعمال: افزایش دهنده عادت ماهانه است.دانه های گیاه تنظیم کننده موثر جریان خون در دوره ماهانه و مسکن دردهای زیرشکم است. به عنوان مدر،تصفیه … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

توس کوهی (قان)

تیره توسکا لاتین  :                                         Beluta alba فرانسه:            Arbre de la sagesse,bouleau موارد استعمال: برگهای درخت بهترین مدرند.در ناراحتیهای مجاری ادراری ،دل دردهای ناشی از ورم کلیه،سنگ کلیه و … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

توت فرنگی (چپالک)

تیره گل سرخیان –بهار-پایا لاتین  :                      Fragaria vesca فرانسه:                                Fraisier موارد استعمال: مدر و قابض است و در موارد تب،ناراحتیهای کلیه ،کبد،نقرس،رماتیسم،آسم،اسهال،ورم مثانه اثر درمانی دارد. مقدار زیادی قند،نمکهای کلسیم و آهن و مواد پروتئینی دارد.میوه توت … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

تاتاری

تیره مرکبان لاتین   :                           Carduus benedictus فرانسه :                                   Chardon benit موارد استعمال: نیرو بخش ،تب بر،معرق،مدر،تصفیه کننده خون است و برای کلیه ،کبد و معالجه رماتیسم ونقرس موثر … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

پیاز

 پیاز تیره سوسن –محل کشت-بهار لاتین    :                          Allium cepa فرانسه :                                   Oignon موارد استعمال :مدر بسیار قوی،ضد عفونی کننده و تحلیل برنده مواد در بدن است. معالجه باپیاز در موارد بند آمدن ادرار(خصوصا ادرار کلر دار)،باد مفاصل … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

پامچال طبی

تیره پامچال-بهار-پایا لاتینی:      Primula veris primula officinalis فرانسه:                               Conucou,primever  موارداستعمال: نیروبخش،عرق آور،بیحس کننده و مدر بسیار ضعیف است.برای درمان سینه درد،سرفه ،برونشیت،سیاه سرفه و به طور کلی سرماخوردگی نافع است .اثر بیحس کننده آن برای میگرن توصیه می … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

معجون رماتیسم

معجون رماتیسم درمان و بهبوددردهای ناشی از رماتیسم وضد دردهای عضلانی ،اسکلتی یک استکان در زمان دلخواه   جهت تهیه با فروشگاه ماتماس بگیرید … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید