سلامت
 • دمل و کورک بزرگ

  علت پیدایش دمل و کورک بزرگ : علت پیدایش دمل و کورک بزرگ مثل جوش صورت است و معالجه ی آن هم پس از تشخیص بای ...

  علت پیدایش دمل و کورک بزرگ : علت پیدایش دمل و کورک بزرگ مثل جوش صورت است و معالجه ی آن هم پس از تشخیص باید به همان ترتیب عمل شود. روش تهیه کمپرس برای رفع دمل وکورک بزرگ : منتها باید به گیاهانی که برای ...

  بیشتر بخوانید
 • سودا، جرب، اگزما

  نکته : علت پیدایش هریک از این بیماری ها باید جداگانه معالجه شود ولی با این حال با معالجه عمومی زیر نتایج ...

  نکته : علت پیدایش هریک از این بیماری ها باید جداگانه معالجه شود ولی با این حال با معالجه عمومی زیر نتایج درخشانی بدست آمده است: ترکیبات و روش تهیه معالجه عمومی سودا ، جرب، اگزما : برگ آرتیشو - یک مشت. ...

  بیشتر بخوانید