سل
 • زنجبیل شامی

  تیره مرکبان –نقاط مرطوب –تابستان –پایا لاتین   :                              Inula helenium فرانسه:      ...

  تیره مرکبان –نقاط مرطوب –تابستان –پایا لاتین   :                              Inula helenium فرانسه:                                               Aunee موارد استفاده : تقویت کننده مخاط،موثر در بیحرکت ...

  بیشتر بخوانید
 • پنج انگشت

  تیره آلالگان لاتین    :                         Potentilla tormentilla فرانسه :                       Tor ...

  تیره آلالگان لاتین    :                         Potentilla tormentilla فرانسه :                       Tormentille,tubereuse  موارد استعمال : قابض بسیار قوی،نیروبخش و منعقد کننده خون،تنظیم کننده خونریز ...

  بیشتر بخوانید
 • بلوط

  تیره پیاله داران- جنگلها   لاتینی:                             Quercus robur فرانسه:                 ...

  تیره پیاله داران- جنگلها   لاتینی:                             Quercus robur فرانسه:                  Chene rouvre,chene   موارد استعمال: قویترین قابض گیاهی است.تمام گیاه و خصوصا پوست آن دارای تا ...

  بیشتر بخوانید
 • اَنجِبار

    تیرۀ ریواسیان –بهار – پایا   لاتینی :                                Polygonum bistorta فرانسه:    ...

    تیرۀ ریواسیان –بهار – پایا   لاتینی :                                Polygonum bistorta فرانسه:                     Langue de boeuf,bistorte   موارد استعمال : قابض است 15-20 درصد تانن دارد، با ...

  بیشتر بخوانید