سموم بدن

سمهای بدن

  • بروسما

     بَروسما تیره سداب-درختچه بومی افریقای جنوبی   لاتینی:                     Barosma betulina فرانسه:  ...

     بَروسما تیره سداب-درختچه بومی افریقای جنوبی   لاتینی:                     Barosma betulina فرانسه:                             Buchu,bucco موارد استعمال: عرق آور،محرک و مدر است.خوشبو و اثر نرم ک ...

    بیشتر بخوانید