سَلعه
  • اَگیر

      تیرۀ گل شیپوری –نیزارها-پایا لاتینی :                                 Acorus calamus فرانسه:            ...

      تیرۀ گل شیپوری –نیزارها-پایا لاتینی :                                 Acorus calamus فرانسه:                 Acore odorant,acore vrai موارد استعمال : 1)اشتها آور،مقوی معده،دافع بادشکم است ودر ضعف مج ...

    بیشتر بخوانید