شربت عسل، بید مشک و گلاب

اکسیر سلامتی,شربت بید مشک,شربت بید مشک و عسل,بید مشک,عرق بید مشک

مواد لازم: عسل: ۱ قاشق غذاخوری عرق بیدمشک: ۲ قاشق غذاخوری گلاب: ۱ قاشق غذاخوری آب: ۱ لیوان روش تهیه: عسل را در مقداری آب ولرم حل کرده، و سپس  عرق بیدمشک،  گلاب و یک لیوان آب را با عسل … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

شربت عسل و آب انار میخوش

شربت انار,شربت انار میخوش,شربت,اکسیر سلامتی

مواد لازم: عسل: ۱ قاشق غذاخوری آب انار میخوش: به میزان لازم آب: ۱ لیوان روش تهیه: عسل را در مقداری آب ولرم حل کرده، سپس  آب انار و یک لیوان آب و عسل را با عسل مخلوط می کنیم. … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

شربت عسل، بید مشک و نعناع

شربت عسل، بید مشک و نعناع,شربت نعناع,شربت بید مشک و نعناع,شربت بید مشک,اکسیر سلامتی

مواد لازم: عسل: ۱ قاشق غذاخوری عرق نعناع: ۱ قاشق غذاخوری عرق بیدمشک: ۲ قاشق غذاخوری آب: ۱ لیوان روش تهیه: عسل را در مقداری آب ولرم حل کرده، سپس  عرق بیدمشک،  نعناع و یک لیوان آب و عسل را … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

شربت عسل و آب زرشک

شربت عسل و آب زرشک,شربت زرشک,شربت آب زرشک,شربت عسل و آب زرشک,اکسیر سلامتی,روش تهیه شربت آب زرشک,روش تهیه شربت زرشک

مواد لازم: عسل: ۲ قاشق غذاخوری آب زرشک: ۱ قاشق غذاخوری آب: ۱ لیوان روش تهیه: عسل را در مقداری آب ولرم حل کرده، سپس  آب زرشک،  یک لیوان آب و عسل را باهم مخلوط می کنیم. طبع غذا: معتدل- … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

شربت عسل و سرکه

اکسیر سلامتی,شربت سرکه و عسل,شربت سرکه

مواد لازم: عسل: ۱ قاشق غذاخوری سرکه سیب: ۱ قاشق غذاخوری آب: ۱ لیوان روش تهیه: عسل را در مقداری آب ولرم حل کرده،  سپس  سرکه،  یک لیوان آب و عسل و را باهم مخلوط می کنیم. طبع غذا: معتدل … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

شربت عسل و گلاب

شربت عسل و گلاب,شربت گلاب,شربت عسل,انواع شربت,شربت,اکسیر سلامتی

مواد لازم: عسل: ۱ قاشق غذاخوری گلاب: ۲ قاشق غذاخوری آب: ۱ لیوان روش تهیه: عسل را در مقداری آب ولرم حل کرده، و سپس  گلاب و یک لیوان آب را با عسل مخلوط می کنیم. طبع غذا: معتدل به … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

شربت نارنج و زعفران و عسل

شربت نارنج و زعفران,شربت,انواع شربت,اکسیر سلامتی,شربت نارنج,شربت زعفران

مواد لازم: عسل: ۱ قاشق غذاخوری زعفران آب شده: به میزان لازم آب نارنج: ۳ قاشق غذاخوری آب: ۱ لیوان روش تهیه: عسل را در آب نارنج حل کرده، سپس زعفران دم شده و یک لیوان آب را  با عسل … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

شربت عسل و بهارنارنج

شربت بید مشک و بهار نارنج و عسل,شربت بید مشک,شربت عسل,شربت بهار نارنج,اکسیر سلامتی

مواد لازم: عسل: ۱ قاشق غذاخوری عرق بهار نارنج: ۱ قاشق غذاخوری آب: ۱ لیوان روش تهیه: عسل را در مقداری آب ولرم حل کرده، و سپس  عرق بهارنارنج، عسل و یک لیوان آب را باهم مخلوط می کنیم. طبع … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

شربت سرکه انگبین با خیار

شربت خیار و سرکه انگبین,شربت سرکه انگبین,شربت سکنجبین,شربت,انواع شربت,اکسیر سلامتی

مواد لازم: سرکه انگبین: ۳ قاشق غذاخوری خیار رنده شده: ۱ قاشق غذاخوری آب: ۱ لیوان روش تهیه: سرکه انگبین را با ۱ لیوان آب حل کرده، و سپس خیار رنده شده را  به آن اضافه می کنیم. طبع غذا: … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

شربت بید مشک، بهارنارنج و عسل

شربت بید مشک و بهار نارنج و عسل,شربن بید مشک,شربت بهار نارنج,شربت عسل,انواع شربت,شربت,اکسیر سلامتی

مواد لازم: عسل: ۱ قاشق غذاخوری عرق بهار نارنج: ۱ قاشق غذاخوری عرق بید مشک: ۲ قاشق غذاخوری آب: ۱ لیوان روش تهیه: عسل را در مقداری آب ولرم حل کرده، و سپس  عرق بیدمشک و بهارنارنج را اضافه کرده … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید