زنجبیل شامی

تیره مرکبان –نقاط مرطوب –تابستان –پایا لاتین   :                              Inula helenium فرانسه:                                               Aunee موارد استفاده : تقویت کننده مخاط،موثر در بیحرکتی مجرای گوارشی،روده ها و ناراحتیهای کبد،زیادی ترشحات سفید رحم و کم خونی است.مدر و عرق آور،رقیق کننده … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

زبان گنجشک

تیره زیتون–بهار –پایا لاتین   :                   Fraxinus excelsior فرانسه:                                          Frene موارد استفاده : مدر ،درمان کننده بسیار موثر برای بیماریهای نقرس،رماتیسم و بیماریهای پوستی،دل دردهای ناشی از ورم کلیه،سنگ مثانه و آب آوردگی است. قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

ذرت(بلال)

ذرت(بلال) تیره گندمیان –محل کشت-تابستان لاتین     :                      Zea mais فرانسه   :     Ble de turqie,mais موارد استعمال :مدر بسیارخوبی است(بدون ایجاد حساسیت) برای رفع التهابات مثانه،تورم و چرک و … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

دم اسب دشتی

تیره دم اسبیان –خاک مرغوب ومرطوبر-بهار –پایا لاتین    :                     Epuisetum arvence فرانسه :                 Queue de cheval prele موارد استعمال: مدر قوی و یکی از بهترین داروها برای مقابله با دردهای کلیه و مثانه دربیماریهای تورم مثانه ، … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

جوپیغمبری رسمی (جو دوسر،یولاف)

تیره گندمیان-بهار –یکساله لاتین :                        Avena sativa فرانسه:                                Avoine موارد استعمال: نرم کننده ،مسکن ،محرک و مقوی و مدر است. آش جو ساده یا جو جوشیده برای رشد کودکان و تقویت افراد مسن،برای مادران در … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

جعفری خوراکی

تیره چتریان-محل کشت –بهار-پایا لاتین   :       Petroselinum sativum فرانسه:                                       ersil موارد استعمال: افزایش دهنده عادت ماهانه است.دانه های گیاه تنظیم کننده موثر جریان خون در دوره ماهانه و مسکن دردهای زیرشکم است. به عنوان مدر،تصفیه … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

توس کوهی (قان)

تیره توسکا لاتین  :                                         Beluta alba فرانسه:            Arbre de la sagesse,bouleau موارد استعمال: برگهای درخت بهترین مدرند.در ناراحتیهای مجاری ادراری ،دل دردهای ناشی از ورم کلیه،سنگ کلیه و … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

توت فرنگی (چپالک)

تیره گل سرخیان –بهار-پایا لاتین  :                      Fragaria vesca فرانسه:                                Fraisier موارد استعمال: مدر و قابض است و در موارد تب،ناراحتیهای کلیه ،کبد،نقرس،رماتیسم،آسم،اسهال،ورم مثانه اثر درمانی دارد. مقدار زیادی قند،نمکهای کلسیم و آهن و مواد پروتئینی دارد.میوه توت … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

تاتاری

تیره مرکبان لاتین   :                           Carduus benedictus فرانسه :                                   Chardon benit موارد استعمال: نیرو بخش ،تب بر،معرق،مدر،تصفیه کننده خون است و برای کلیه ،کبد و معالجه رماتیسم ونقرس موثر … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

پیاز

 پیاز تیره سوسن –محل کشت-بهار لاتین    :                          Allium cepa فرانسه :                                   Oignon موارد استعمال :مدر بسیار قوی،ضد عفونی کننده و تحلیل برنده مواد در بدن است. معالجه باپیاز در موارد بند آمدن ادرار(خصوصا ادرار کلر دار)،باد مفاصل … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید