دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

مسکن
 • زیرفون (نمدارجنگلی)

  زیرفون (نمدارجنگلی) تیره نمداران جنگل-تابستان-پایا لاتین :                Tilia sylvestris فرانسه:        ...

  زیرفون (نمدارجنگلی) تیره نمداران جنگل-تابستان-پایا لاتین :                Tilia sylvestris فرانسه:                             Tilleul موارد استفاده: معرق ،تشنج زدا،مسکن است. برای ناراحتیهای عصبی ،هیس ...

  بیشتر بخوانید
 • زوفای دارویی

  تیره لبدیسان-کوهها –تابستان –پایا لاتین    :                   Hyssopus officinalis فرانسه :              ...

  تیره لبدیسان-کوهها –تابستان –پایا لاتین    :                   Hyssopus officinalis فرانسه :                                           Hysope موارد استفاده: مسکن مجاری تنفسی ،مقوی معده ،محرک ،نیروبخش ...

  بیشتر بخوانید
 • ختمی طبی

  تیره پنیرکیان-مزارع-تابستان-پایا لاتین :                             Althaea officinalis فرانسه:          ...

  تیره پنیرکیان-مزارع-تابستان-پایا لاتین :                             Althaea officinalis فرانسه:                                          Guimauve موارد استعمال: نرم کننده و مسکن مجاری تنفسی است. در ت ...

  بیشتر بخوانید
 • جوپیغمبری رسمی (جو دوسر،یولاف)

  تیره گندمیان-بهار –یکساله لاتین :                        Avena sativa فرانسه:                             ...

  تیره گندمیان-بهار –یکساله لاتین :                        Avena sativa فرانسه:                                Avoine موارد استعمال: نرم کننده ،مسکن ،محرک و مقوی و مدر است. آش جو ساده یا جو جوشیده برای ...

  بیشتر بخوانید
 • جعفری خوراکی

  تیره چتریان-محل کشت –بهار-پایا لاتین   :       Petroselinum sativum فرانسه:                               ...

  تیره چتریان-محل کشت –بهار-پایا لاتین   :       Petroselinum sativum فرانسه:                                       ersil موارد استعمال: افزایش دهنده عادت ماهانه است.دانه های گیاه تنظیم کننده موثر جریان ...

  بیشتر بخوانید
 • پوس باتلاقی

  تیرچتریان-باتلاقها-تابستان-پایا لاتین   :                Imperatoria ostruthium فرانسه :                  ...

  تیرچتریان-باتلاقها-تابستان-پایا لاتین   :                Imperatoria ostruthium فرانسه :                                    Imperatoire موارد استعمال: تحریک کننده ،دافع باشکم و معرق است. برای مقابله ب ...

  بیشتر بخوانید
 • پنیرک صحرایی

  تیره پنیرکان زمینهای بایر –تابستان-پایا لاتین  :                     Molva officinalis,malva sylvestris ف ...

  تیره پنیرکان زمینهای بایر –تابستان-پایا لاتین  :                     Molva officinalis,malva sylvestris فرانسه:                                 Grande mauve,mauve موارد استعمال: مسکن و نرم کننده است و ...

  بیشتر بخوانید
 • پنج انگشت غازی (پنجه غازی)

  تیره گل سرخیان لاتین  :                                                       Potentilla فرانسه:          ...

  تیره گل سرخیان لاتین  :                                                       Potentilla فرانسه:                           Herbe aux oies,argentine   موارد استعمال : به عنوان قابض در موارد اسهال ...

  بیشتر بخوانید
 • پلیگالای تلخ

  تیره- پلیگالاسه-چمنزارهای مرطوب-تابستان-پایا لاتین   :                                 Polygala amara فرا ...

  تیره- پلیگالاسه-چمنزارهای مرطوب-تابستان-پایا لاتین   :                                 Polygala amara فرانسه :                                       Polygala amer   موارد استعمال : برای درمان بیماریها ...

  بیشتر بخوانید
 • پرتقال

  تیره مرکبات –بهار-پایا لاتین   :                             Citus aurantium فرانسه:                      ...

  تیره مرکبات –بهار-پایا لاتین   :                             Citus aurantium فرانسه:                                          Oranger   موارد استعمال: برگهاو گلها خاصیت تشتج زدایی، خواب آور،مسکن،تب بر ...

  بیشتر بخوانید