نیرو بخش

چیزی که باعث نیرو شود

 • زوفای دارویی

  تیره لبدیسان-کوهها –تابستان –پایا لاتین    :                   Hyssopus officinalis فرانسه :              ...

  تیره لبدیسان-کوهها –تابستان –پایا لاتین    :                   Hyssopus officinalis فرانسه :                                           Hysope موارد استفاده: مسکن مجاری تنفسی ،مقوی معده ،محرک ،نیروبخش ...

  بیشتر بخوانید
 • ریواس

  ریواس تیره ریواسیان-بهار-پایا لاتین  :          Rheum palmatum فرانسه:                          Rhubarb   ...

  ریواس تیره ریواسیان-بهار-پایا لاتین  :          Rheum palmatum فرانسه:                          Rhubarb   موارداستعمال:نوعی از آن که در داروسازی مصرف می شود در کشورهای غربی به ریواس چین معروف است.ساقه ...

  بیشتر بخوانید
 • حرف سفید

  تیره لبدیسان-بهار-پایا لاتین  :                                   Lamium album فرانسه:                    ...

  تیره لبدیسان-بهار-پایا لاتین  :                                   Lamium album فرانسه:                                   Ortie blanche,lamier blanc   موارد استعمال: دارویی است نیروبخش،قابض و منقبض کنن ...

  بیشتر بخوانید
 • جوپیغمبری رسمی (جو دوسر،یولاف)

  تیره گندمیان-بهار –یکساله لاتین :                        Avena sativa فرانسه:                             ...

  تیره گندمیان-بهار –یکساله لاتین :                        Avena sativa فرانسه:                                Avoine موارد استعمال: نرم کننده ،مسکن ،محرک و مقوی و مدر است. آش جو ساده یا جو جوشیده برای ...

  بیشتر بخوانید
 • جنتیانای زرد

  تیره جنتیانا-کوهستان-پایا لاتین  :                                Gentiana lutea فرانسه:                  ...

  تیره جنتیانا-کوهستان-پایا لاتین  :                                Gentiana lutea فرانسه:                                         Gentiane موارد استعمال: نیرو بخش بدون اثر قابض،مقوی معده،محرک،ملین و تب ...

  بیشتر بخوانید
 • تمشک سیاه

  تیره گل سرخیان –دره ها-جنگلهای پرآب-بهار-پایا لاتین  :                                       Rubus frutic ...

  تیره گل سرخیان –دره ها-جنگلهای پرآب-بهار-پایا لاتین  :                                       Rubus fruticosus فرانسه:                Murier sauvage,ronce sauvage موارد استعمال: قابض،نیروبخش ،ضد التهاب ...

  بیشتر بخوانید
 • تاتاری

  تیره مرکبان لاتین   :                           Carduus benedictus فرانسه :                               ...

  تیره مرکبان لاتین   :                           Carduus benedictus فرانسه :                                   Chardon benit موارد استعمال: نیرو بخش ،تب بر،معرق،مدر،تصفیه کننده خون است و برای کلیه ،کبد ...

  بیشتر بخوانید
 • پونه کوهی

  تیره لبدیسان –جنگلها و مراتع-تابستان –پایا لاتین    :                       Origanum majorana فرانسه :    ...

  تیره لبدیسان –جنگلها و مراتع-تابستان –پایا لاتین    :                       Origanum majorana فرانسه :                                               Origan   موارد استعمال: نیرو بخش ،دافع باد شکم ...

  بیشتر بخوانید
 • پنج انگشت

  تیره آلالگان لاتین    :                         Potentilla tormentilla فرانسه :                       Tor ...

  تیره آلالگان لاتین    :                         Potentilla tormentilla فرانسه :                       Tormentille,tubereuse  موارد استعمال : قابض بسیار قوی،نیروبخش و منعقد کننده خون،تنظیم کننده خونریز ...

  بیشتر بخوانید
 • پرتقال

  تیره مرکبات –بهار-پایا لاتین   :                             Citus aurantium فرانسه:                      ...

  تیره مرکبات –بهار-پایا لاتین   :                             Citus aurantium فرانسه:                                          Oranger   موارد استعمال: برگهاو گلها خاصیت تشتج زدایی، خواب آور،مسکن،تب بر ...

  بیشتر بخوانید