زوفای دارویی

تیره لبدیسان-کوهها –تابستان –پایا لاتین    :                   Hyssopus officinalis فرانسه :                                           Hysope موارد استفاده: مسکن مجاری تنفسی ،مقوی معده ،محرک ،نیروبخش و تقویت کننده است و به ترشحات غده ها کمک می کند .در موارد آب آوردگی ،بی حرکتی … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

ریواس

ریواس تیره ریواسیان-بهار-پایا لاتین  :          Rheum palmatum فرانسه:                          Rhubarb   موارداستعمال:نوعی از آن که در داروسازی مصرف می شود در کشورهای غربی به ریواس چین معروف است.ساقه زیرزمینی آن حجیم و به رنگ زرد مایل به … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

حرف سفید

تیره لبدیسان-بهار-پایا لاتین  :                                   Lamium album فرانسه:                                   Ortie blanche,lamier blanc   موارد استعمال: دارویی است نیروبخش،قابض و منقبض کننده عروق در خونریزی رحم (خارج از دوران ماهانه)،زیادی ترشحات … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

جوپیغمبری رسمی (جو دوسر،یولاف)

تیره گندمیان-بهار –یکساله لاتین :                        Avena sativa فرانسه:                                Avoine موارد استعمال: نرم کننده ،مسکن ،محرک و مقوی و مدر است. آش جو ساده یا جو جوشیده برای رشد کودکان و تقویت افراد مسن،برای مادران در … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

جنتیانای زرد

تیره جنتیانا-کوهستان-پایا لاتین  :                                Gentiana lutea فرانسه:                                         Gentiane موارد استعمال: نیرو بخش بدون اثر قابض،مقوی معده،محرک،ملین و تب براست.تحریک کننده اشتها،تقویت کننده روحیه،هضم کننده غذاست و دفع مواد زایدرا آسان می کند. در درمان نقرس،کم خونی،سلعه،آب آوردگی موثر … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

تمشک سیاه

تیره گل سرخیان –دره ها-جنگلهای پرآب-بهار-پایا لاتین  :                                       Rubus fruticosus فرانسه:                Murier sauvage,ronce sauvage موارد استعمال: قابض،نیروبخش ،ضد التهاب،شستشو دهنده ،بازسازنده یاخته هاست.در درمان اسهال … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

تاتاری

تیره مرکبان لاتین   :                           Carduus benedictus فرانسه :                                   Chardon benit موارد استعمال: نیرو بخش ،تب بر،معرق،مدر،تصفیه کننده خون است و برای کلیه ،کبد و معالجه رماتیسم ونقرس موثر … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

پونه کوهی

تیره لبدیسان –جنگلها و مراتع-تابستان –پایا لاتین    :                       Origanum majorana فرانسه :                                               Origan   موارد استعمال: نیرو بخش ،دافع باد شکم،تشنج زدا،کم کننده میل جنسی،تسکین دهنده دردهای عادت ماهانه است و بدون کم کردن جریان … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

پنج انگشت

تیره آلالگان لاتین    :                         Potentilla tormentilla فرانسه :                       Tormentille,tubereuse  موارد استعمال : قابض بسیار قوی،نیروبخش و منعقد کننده خون،تنظیم کننده خونریزی در عادت ماهانه است و در درمان اسهال و اسهال خونی،خونریزی،هموفیلی،ترشحات همراه … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

پرتقال

تیره مرکبات –بهار-پایا لاتین   :                             Citus aurantium فرانسه:                                          Oranger   موارد استعمال: برگهاو گلها خاصیت تشتج زدایی، خواب آور،مسکن،تب برو خنک کننده دارند. استعمال آن برای کودکان و سالخوردگان بی خطر است. … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید