زبان گنجشک

تیره زیتون–بهار –پایا لاتین   :                   Fraxinus excelsior فرانسه:                                          Frene موارد استفاده : مدر ،درمان کننده بسیار موثر برای بیماریهای نقرس،رماتیسم و بیماریهای پوستی،دل دردهای ناشی از ورم کلیه،سنگ مثانه و آب آوردگی است. قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

دم اسب دشتی

تیره دم اسبیان –خاک مرغوب ومرطوبر-بهار –پایا لاتین    :                     Epuisetum arvence فرانسه :                 Queue de cheval prele موارد استعمال: مدر قوی و یکی از بهترین داروها برای مقابله با دردهای کلیه و مثانه دربیماریهای تورم مثانه ، … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

توس کوهی (قان)

تیره توسکا لاتین  :                                         Beluta alba فرانسه:            Arbre de la sagesse,bouleau موارد استعمال: برگهای درخت بهترین مدرند.در ناراحتیهای مجاری ادراری ،دل دردهای ناشی از ورم کلیه،سنگ کلیه و … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

نسترن

نسترن تقویت قلب و اعصاب،ضداسکوربورت،درمان ورم کلیه و درد معده،اسهال ،تصفیه کننده خون،سرشار از ویتامین ث قبل از غذا یک لیوان مصرف شود     جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

گاوزبان

گاوزبان آرام بخش،نرم کننده،معرق،ادرارآور،دفع کننده،معرق،دفع کننده کلرورها،تصفیه کننده خون،رفع التهاب و ورم کلیه قبل از غذا یک استکان مصرف شود     جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

بج خرسی

تیرۀ بج ها   لاتینی:                             Arctostaphylos uva –ursi فرانسه:                               Raisin d ours,busserole   موارد استعمال : قابض تلخ،بسیار موثر برای خونریزی از راه دهان،خونریزی رحم (خارج دورۀ ماهانه) یا دورۀ ماهانۀ طولانی همراه با خونریزی زیاد،دل دردهای ناشی … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

انگور فرنگی سیاه

  تیرۀ انگور فرنگی –محل کشت –پایا   لاتینی:              Ribes nigrum فرانسه:                          Cassis   موارد استعمال : مدر بسیار خوبی است.در درمان ورم کلیه . مثانه ،رماتیسم،ورم مفاصل ،دردهای نقرس،آلبومینوری (وجود آلبومین در ادرار) و دردهای ناحیۀ کمر … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید