پلنک مشک

نام دیگر اویشن

  • آویشن سرخ(پلنک مشک)

    تیرۀ لبدیسان   لاتینی:                              Thymus serpyllum فرانسه:   Thym barard,thym roug ...

    تیرۀ لبدیسان   لاتینی:                              Thymus serpyllum فرانسه:   Thym barard,thym rouge,serpolet   موارد استعمال : دارای همان خواص آویشن معمولی است. برای درمان سیاه سرفه ، تقویت اعم ...

    بیشتر بخوانید