پونه کوهی

تیره لبدیسان –جنگلها و مراتع-تابستان –پایا لاتین    :                       Origanum majorana فرانسه :                                               Origan   موارد استعمال: نیرو بخش ،دافع باد شکم،تشنج زدا،کم کننده میل جنسی،تسکین دهنده دردهای عادت ماهانه است و بدون کم کردن جریان … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید