بولاغ اوتی

بولاغ اوتی چلیپائیان –آبهای صاف نیمه جاری-تابستان-پایا   لاتینی:                    Nasturtium officinale فرانسه:                                      Cresson موارد استعمال: به حالت تازه برای تقویت اعمال گوارشی،کبدی و ادراری به کار می رود.خاصیت ضد اسکوربوت آن از قدیم شناخته شده است. برگهای خشک … Continue reading →

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید